Tân Hưng Hà
Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 1.000.000 VNĐ
Kiến Thức sản phẩm

TOP 10+ MẪU BẢNG TÍNH VÀ FILE QUẢN LÝ TÀI SẢN BẰNG EXCEL MIỄN PHÍ CHO DOANH NGHIỆP

By Administrator
November 17, 2023, 4:02 pm0 lượt xem
TOP 10+ MẪU BẢNG TÍNH VÀ FILE QUẢN LÝ TÀI SẢN BẰNG EXCEL MIỄN PHÍ CHO DOANH NGHIỆP

Dưới đây là một số mẫu Bảng tính và file quản lý tài sản miễn phí hữu ích nhất cho các công ty thuộc mọi quy mô cũng như nhân viên kiểm kê, nhân viên công nghệ thông tin (CNTT), kế toán và các bên liên quan khác. Các mẫu này có thể được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.

Mẫu 1: Mẫu theo dõi Tài sản cố định (TSCĐ) theo ngày

Sử dụng mẫu quản lý tài sản đơn giản này để theo dõi và quản lý toàn diện tài sản của tổ chức bạn. Cấu trúc file đơn giản với tiêu đề cột cùng ghi chú cụ thể. Chỉ có công thức không có hàm VBA.

 

Tải ngay: TẠI ĐÂY

Mẫu 2: Mẫu quản lý tài sản đơn giản

Sử dụng mẫu quản lý tài sản đơn giản này để theo dõi và quản lý toàn diện tài sản của tổ chức bạn. Nhập số ID, tên, nhà sản xuất (hoặc nhà cung cấp), mô tả, số lượng và chi tiết sắp xếp lại của từng nội dung. Sử dụng cột Sắp xếp lại (Tự động điền) để chỉ ra những nội dung bạn cần sắp xếp lại, cũng như cột Giá trị nội dung để tính giá trị của từng nội dung và tự động kiểm đếm tổng giá trị của tất cả nội dung. Mẫu quản lý tài sản đơn giản này có sẵn với dữ liệu mẫu hoặc dưới dạng tài liệu trống và có thể áp dụng cho bất kỳ tài sản nào của ngành. 

Tải ngay: TẠI ĐÂY

Mẫu 3: Mẫu quản lý máy móc thiết bị trong doanh nghiệp

Mẫu bảng dưới đây có thể mở rộng hoặc điều chỉnh tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp và quy mô của máy móc và thiết bị. Đảm bảo rằng bạn thu thập đủ thông tin để theo dõi tình trạng, bảo dưỡng và di chuyển của từng thiết bị.

Tải ngay: TẠI ĐÂY

Mẫu 4: Mẫu theo dõi tài sản

Giữ thông tin chi tiết về tài sản của bạn luôn chính xác và cập nhật bằng mẫu theo dõi tài sản này. Chỉnh sửa văn bản mẫu để phù hợp với thông tin chi tiết của từng nội dung (ví dụ: số, tên, mô tả, vị trí và chi tiết mua hàng cũng như giá trị cho từng nội dung). Ô Tổng giá trị tài sản sẽ tự động tính toán tất cả giá trị tài sản của bạn để bạn và bộ phận của bạn luôn được thông báo về giá trị chung của chúng.

Tải ngay: TẠI ĐÂY

Mẫu 5: Mẫu kiểm kê Tài sản cố định (TSCĐ)

Mẫu bảng kiểm TSCĐ này có thể được mở rộng và điều chỉnh tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

Tải ngay: TẠI ĐÂY

Mẫu 6: Mẫu quản lý tăng, giảm TSCĐ

Mẫu file Quản lý tăng, giảm tài sản cố định được sử dụng để theo dõi các thay đổi về tài sản cố định của doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động mua sắm, thanh lý, khấu hao, sửa chữa,...

Tải ngay: TẠI ĐÂY

Mẫu 7: Biểu mẫu theo dõi tài sản

Biểu mẫu theo dõi tài sản này là giải pháp hoàn hảo để tổ chức của bạn theo dõi tình trạng, vị trí và giá trị tài sản của mình. Sử dụng biểu mẫu theo dõi tài sản có thể in này làm nguồn duy nhất và vị trí trung tâm cho các tài sản trong danh sách của bạn, bạn có thể tùy chỉnh và chia sẻ với các thành viên trong nhóm để thông báo cho mọi người về các vị trí và giá trị khác nhau của tài sản của bạn, cũng như liệu có cần sắp xếp lại bất kỳ tài sản nào không . Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hoặc cá nhân của bạn và tiết kiệm thời gian, tiền bạc cũng như nguồn lực quý giá bằng cách chủ động theo dõi tài sản của bạn bằng mẫu động này.

Tải ngay: TẠI ĐÂY

Mẫu 8: Bảng tính theo dõi tài sản CNTT (IT)

Mẫu bảng tính theo dõi tài sản CNTT này đóng vai trò như một công cụ toàn diện để các bộ phận công nghệ thông tin (IT) theo dõi phần cứng, phần mềm và các tài sản CNTT khác liên quan đến máy tính của họ. Cho dù bạn và nhóm CNTT của bạn cần theo dõi thiết bị vật lý, phần mềm, giấy phép SaaS hay các tài sản khác thì mẫu này hoàn toàn phù hợp. Mẫu này được tạo sẵn với các tab Danh sách tài sản CNTT, Cài đặt tài sản phần mềm, Kiểm kê phần cứng và Danh sách nhà cung cấp phần cứng mà bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu theo dõi tài sản của bộ phận CNTT của mình.

Tải ngay: TẠI ĐÂY

Mẫu 9: Mẫu lịch kiểm kê tài sản cố định

Lịch biểu kiểm kê tài sản cố định là một kế hoạch được thiết lập để đảm bảo rằng việc kiểm kê tài sản cố định được thực hiện thường xuyên và đúng thời hạn.

Tải ngay: TẠI ĐÂY

Mẫu 10: Mẫu theo dõi tài sản cố định kèm lịch khấu hao

Sử dụng mẫu theo dõi tài sản cố định đa năng này cùng với lịch khấu hao để quản lý tài sản cố định của tổ chức bạn. Sử dụng mẫu để liệt kê tất cả tài sản của bạn (bao gồm số sê-ri, tình trạng, mô tả, nhà cung cấp, chi tiết thanh toán hoặc khoản vay và nhà cung cấp), để bạn tính toán chính xác từng tài sản cố định của mình. 

Các chi tiết liên quan đến khấu hao giúp bạn lập biểu đồ tổn thất về giá trị của tài sản cố định trong một khoảng thời gian nhất định, do đó, bạn có thể biết rõ tài sản đó sẽ được sử dụng trong bao lâu và giá trị của nó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Bằng cách tính đến các thành phần khấu hao của tài sản, bạn đảm bảo rằng bạn dự đoán chính xác thời gian tồn tại của chúng, sau đó thực hiện các bước chủ động để thay thế chúng và giảm giá trị của chúng trong tổng giá trị tài sản của bạn.

Tải ngay: TẠI ĐÂY

Bảng tính quản lý tài sản là gì?

Bảng tính quản lý tài sản là một công cụ để lập danh mục, quản lý và theo dõi tài sản theo tên, số ID, nhà cung cấp và danh mục. Sử dụng mẫu theo dõi nội dung để theo dõi mức độ sắp xếp lại và chi phí cho mỗi mặt hàng cũng như để tính tổng giá trị nội dung của bạn. 

Cho dù bạn làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), quản lý tài sản cố định, quản lý tài sản doanh nghiệp, quản lý tài sản cơ sở hạ tầng hay các lĩnh vực khác, bạn đều biết việc theo dõi tài sản của mình quan trọng như thế nào. Việc có một nguồn tập trung, đáng tin cậy, duy nhất để hạch toán tất cả tài sản của bạn có thể tiết kiệm thời gian, nguồn lực và tiền bạc cho tổ chức của bạn. 

Bảng tính hoặc mẫu file quản lý tài sản thường bao gồm các thành phần sau để quản lý và theo dõi tài sản của doanh nghiệp: 

 1. Tài sản  

  • Số hạng mục: Cung cấp số nhận dạng duy nhất cho từng tài sản riêng lẻ.  
  • Tên: Nhập tên của từng tài sản. 
  • Mô tả: Cung cấp một mô tả ngắn gọn. 
  • Loại: Liệt kê loại của từng tài sản (ví dụ: phần cứng hoặc phần mềm máy tính).  
 2. Vị trí 

  • Bộ phận: Liệt kê bộ phận nơi mỗi tài sản hiện đang được đặt. 
  • Không gian: Cung cấp thông tin chi tiết về vị trí chính xác của từng nội dung. 
 3. Mua 

  • Ngày đặt hàng cuối cùng: Nhập ngày lần cuối cùng mỗi nội dung được đặt hàng.  
  • Nhà cung cấp: Cung cấp tên nhà cung cấp.  
  • Giá mua mỗi mặt hàng: Liệt kê giá mua.  
  • Ngày hết hạn bảo hành: Cung cấp ngày hết hạn bảo hành.  
 4. Số lượng/Giá trị 

  • Điều kiện: Nhập trạng thái cho từng tài sản riêng lẻ.
  • Số lượng: Nhập số lượng hiện có của từng loại tài sản.  
  • Giá trị tài sản: Cung cấp giá trị tiền tệ cho từng tài sản.  
  • Tổng giá trị: Xem xét giá trị tích lũy của từng tài sản (bằng cách nhân số lượng với giá trị tài sản). 
 5. Thông tin tài sản 

  • Model: Liệt kê chi tiết model.  
  • Mã số nhà cung cấp: Liệt kê mã số nhà cung cấp duy nhất cho từng tài sản. 
  • Ghi chú: Cung cấp bất kỳ ghi chú có liên quan. 
  • Ảnh/Liên kết: Nhập ảnh của từng nội dung (hoặc liên kết đến hình ảnh tương ứng). 
 6. Tổng giá trị tài sản: Xem lại tổng giá trị được tính toán tự động của tất cả các giá trị kết hợp của tài sản của bạn. 

Ngoài ra, một số bảng tính nội dung có thể chứa các chi tiết sau: 

 • Sắp xếp lại: Nhập chi tiết sắp xếp lại của từng nội dung (bao gồm ngưỡng tự động điền của nội dung và liệu nội dung đó hiện có được đặt hàng hay không). 
 • Số ngày đặt hàng lại: Nhập số ngày từ lúc đặt hàng tài sản đến khi nhận được từ mỗi nhà cung cấp tài sản.
 • Số lượng đặt hàng lại mặt hàng: Nhập số lượng mặt hàng cần sắp xếp lại. 
 • Trạng thái mục: Chỉ định xem mỗi nội dung vẫn có sẵn hay đã ngừng sử dụng.

Tại sao Bảng tính quản lý tài sản lại quan trọng? 

Bảng theo dõi tài sản cung cấp công cụ để các doanh nghiệp theo dõi và quản lý tài sản của họ. Sử dụng bảng theo dõi tài sản giúp bạn xác định vị trí, số lượng, chi tiết mua hàng, giá trị, nhà cung cấp, chi tiết đơn hàng và tổng giá trị của tài sản.

Mặc dù danh sách hàng tồn kho thường bao gồm những gì bạn bán hoặc tiêu dùng nhưng danh sách tài sản lại nêu chi tiết những gì bạn sở hữu. Bằng cách sử dụng mẫu bảng tính theo dõi nội dung, bạn có thể dễ dàng xác định từng nội dung và hiểu rõ hơn về tần suất bạn sử dụng từng nội dung, chức năng lưu trữ nội dung hiện tại của bạn và những gì bạn có thể làm thay vào đó để hợp lý hóa các hoạt động liên quan đến nội dung của mình.

Bất kể vai trò của bạn là gì, điều quan trọng là phải có sẵn dữ liệu tài sản chính xác để bạn biết về cách sử dụng và giá trị của từng loại (cũng như giá trị chung). Sử dụng bảng tính theo dõi tài sản để giúp nắm bắt tài sản của bạn trong một tài liệu tập trung, sau đó theo dõi và chủ động quản lý tài sản của bạn một cách hiệu quả về mặt chi phí.

Như vậy, Tân Hưng Hà đã giới thiệu một số mẫu bảng tính và file quản lý tài sản cơ bản cho doanh nghiệp. Hy vọng những chia sẻ này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh và giúp cho quá trình ghi biên bản kiểm kê tài sản dễ dàng hơn. Chúc bạn thành công!

 

>>>Xem thêm:

TỔNG HỢP CÁC MẪU EXCEL KIỂM KÊ HÀNG TỒN KHO CHO DOANH NGHIỆP

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI MÁY QUÉT MÃ VẠCH VỚI BẢNG EXCEL CHO NGƯỜI MỚI

TOP 5 MẪU FILE QUẢN LÝ KHO HÀNG BẰNG EXCEL HIỆU QUẢ VÀ MIỄN PHÍ

TIPS HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO HÀNG TỒN KHO + MẪU BÁO CÁO HÀNG TỒN KHO MIỄN PHÍ

5+ MẪU TEM NHÃN DÁN SẢN PHẨM MIỄN PHÍ CHO MS WORDS

TỔNG HỢP CÁC MẪU TEM NHÃN DECAL DÁN SẢN PHẨM CHO NHIỀU NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

 

Bài viết liên quan

 • Ecom
  Delivery

  Miễn phí vận chuyển

 • Ecom
  Support 24/7

  Hỗ trợ kỹ thuật

 • Ecom
  Gift voucher

  Quà tặng hấp dẫn

 • Ecom
  Refund

  Bảo hành & Đổi hàng

 • Ecom
  Secure payment

  Thanh toán đa dạng

Nhận thông tin sản phẩm & ưu đãi

Để lại Email của bạn để nhận nhiều ưu đãi lớn.

Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
081 321 8668 (8h-24h)