Máy Đọc Mã Vạch

Máy đọc mã vạch 1D Datalogic Quickscan QD2131

Datalogic
  • Giải mã : 1D, 2D

QuickScan I QD2131, 90A052258 cable Kit, USB, Black

SKU: QD2131-BKK1

Datalogic vui mừng thông báo sản phẩm QuickScan mới nhất: máy chụp ảnh tuyến tính QD2131 1D. Đây là một máy quét mức đầu vào với hiệu suất nâng cao cho các ứng dụng quét mã vạch tuyến tính chung. Khi so sánh với máy chụp ảnh QuickScan QD2130 hiện tại, máy ảnh QD2131 mới mang đến nhiều cải tiến trong tất cả các khía cạnh quét. Hiệu suất quét đã được cải thiện với độ sâu trường ảnh mở rộng và góc quét rộng hơn, có nghĩa là đường quét dài hơn. Những cải tiến này cho phép khách hàng sử dụng đầu đọc ở khoảng cách xa hơn cũng như ở khoảng cách gần hơn khi đọc mã vạch dài. Điều này có thể rất phổ biến trong một số ứng dụng, chẳng hạn như ứng dụng Hóa đơn tiện ích, nơi mã vạch tuyến tính có xu hướng dài hơn. Khu vực quét mở rộng sẽ bao gồm hầu hết các yêu cầu quét cho các ứng dụng Mục đích Chung.

Thông số kỹ thuật Máy đọc mã vạch 1D Datalogic Quickscan QD2131