081 321 8668

Máy đọc mã vạch Zebra LI3600-SR Series

Máy quét siêu bền LI3600-SR hiệu suất vượt trội trong những môi trường khắc nghiệt nhất. Quét nhanh mọi mã vạch 1D trong mọi điều kiện.

  • Hiệu suất đọc vượt trội quét mọi loại mã vạch 1D
  • Được thiết kế chắc chắn cho các môi trường hoạt động khắc nghiệt
  • Nền tảng công nghệ DNA DataCapture của Zebra gồm chương trình cơ sở, phần mềm, tiện ích và ứng dụng thông minh cao
  • Được thiết kế cho môi trường khắc nghiệt: như nóng ẩm, lạnh, và có thể sử dụng trong mọi điều kiện kể cả trong phòng lạnh
  • Các công cụ miễn phí để triển khai và quản lý dễ dàng trong một doanh nghiệp
Bỏ lọc
Bỏ lọc
Part Number Specification In-Stock i Kết nốiKiểu quét Đơn giá
LI3678-SR3U4210S1W LI3678-SR Rugged Green Vibration Motor Standard Cradle USB KIT: LI3678-SR0F003VZWW Scanner, CBA-U42-S07PAR Shielded USB Cable supports 12V p/s, STB3678-C100F3WW Cradle, PWR-BGA12V50W0WW Power Supply, CBL-DC-451A1-01 and 23844-00-00R Line Cords
Liên hệ
LI3608-SR3U4600VZW Li3608-Sr Rugged Green Vibration Motor Usb Kit: Li3608-Sr00003Vzww Scanner, Cba-U46-S07Zar High Current Shielded Usb Cable
Liên hệ
LI3678-SR3U42A0S1W LI3678-SR Rugged Green Vibration Motor Standard Cradle USB KIT: LI3678-SR0F003VZWW Scanner, CBA-U42-S07PAR Shielded USB Cable supports 12V p/s, STB3678-C100F3WW Cradle, PWR-BGA12V50W0WW Power Supply and CBL-DC-451A1-01 DC Line Cord
Liên hệ
LI3678-SR0F003VZWW Li3678: Rugged, Linear Imager, Standard Range, Cordless, Fips, Industrial Green, Vibration Motor
Liên hệ
LI3678-SR3U42A0K LI3678-SR Rugged Green Standard Cradle USB Kit - India and Korea: LI3678-SR0F003VZK Scanner, CBA-U42-S07PAR Shielded USB Cable Supports 12V P/S, STB3678-C100F3WW Cradle, PWR-BGA12V50W0WW Power Supply and CBL-DC-451A1-01 DC Line Cord
Liên hệ
LI3608-SR00003VZK LI3608: Rugged, Linear Imager, Standard Range, Corded, Industrial Green, Vibration Motor - India and Korea
Liên hệ
LI3608-SR00003VZWW LI3608: RUGGED, LINEAR IMAGER, STANDARD RANGE, CORDED, INDUSTRIAL GREEN
Liên hệ
LI3608-SR3U4600K LI3608-SR RUGGED GREEN USB KIT - INDIA and KOREA: LI3608-SR00003VZK SCANNER, CBA-U46-S07ZAR SHIELDED USB HIGH CURRENT CABLE
Liên hệ
LI3678-SR0F003VZK LI3678: Rugged, Linear Imager, Standard Range, Cordless, FIPS, Industrial Green, Vibration Motor - India and Korea
Liên hệ

Sorry, there are no results for the selected filters.

Lenses

Lenses

In this category you will find suitable lenses for your scout camera. Basler Lenses have been specifically developed for our cameras so you will benefit from a perfect harmonization of camera and lens. We also offer lenses from certified and reliable manufacturers. These lenses have been tested extensively for compatibility with our scout cameras.

Matching accessories often sold together with this product:

 - Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm
Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm

Get this product directly from Basler

Request individual quote

Order this product from one of our partners

 - Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm
Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm
Lens Mount C-mount
Sensor Format 1/2.5''
Iris Range F1.8 - F22.0
Iris Type manual