081 321 8668

Máy đọc mã vạch Zebra LI3600-ER Series

Máy quét DS3600-ER dòng máy quét mã vạch thuộc Zebra Ultra-Rugged hiệu suất vượt trội trong môi trường khắc nghiệt nhất. Được thiết kế để chụp hầu hết mã vạch 1D hoặc 2D từ gần 2 inch/5,1 cm đến xa 56 ft ./17,1 m.

  • Hiệu suất đọc vượt trội quét mọi loại mã vạch 1D
  • Được thiết kế chắc chắn cho các môi trường hoạt động khắc nghiệt
  • Nền tảng công nghệ DNA DataCapture của Zebra gồm chương trình cơ sở, phần mềm, tiện ích và ứng dụng thông minh cao
  • Được thiết kế cho môi trường khắc nghiệt: như nóng ẩm, lạnh, và có thể sử dụng trong mọi điều kiện kể cả trong phòng lạnh
  • Các công cụ miễn phí để triển khai và quản lý dễ dàng trong một doanh nghiệp
Bỏ lọc
Bỏ lọc
Part Number Specification In-Stock i Kiểu quétKết nối Đơn giá
LI3608-ER20003VZWW LI3608: Rugged, Linear Imager, Extended Range, Corded, Industrial Green, Vibration
Liên hệ
LI3678-ER3U4210S1W LI3678-ER RUGGED FIPS STANDARD CRADLE USB KIT: LI3678-ER2F003VZWW SCANNER, CBA-U42-S07PAR SHIELDED USB CABLE, STB3678-C100F3WW CRADLE, PWR-BGA12V50W0WW P/S, CBL-DC-451A1-01 DC CORD, 23844-00-00R A/C CORD
Liên hệ
LI3678-ER3U42A0S1W LI3678-ER RUGGED FIPS STANDARD CRADLE USB (NO LINE CORD) KIT: LI3678-ER2F003VZWW SCANNER, CBA-U42-S07PAR SHIELDED USB CABLE, STB3678-C100F3WW CRADLE, PWR-BGA12V50W0WW P/S, CBL-DC-451A1-01 DC CORD, A/C CORD NOT INCLUDED
Liên hệ
LI3678-ER2F003VZWW LI3678: RUGGED, LINEAR IMAGER, EXTENDED RANGE, CORDLESS, FIPS, INDUSTRIAL GREEN, VIBRATION
Liên hệ
LI3608-ER3U4600ZVK LI3608-ER Rugged USB Kit - India & Korea: LI3608-ER20003VZK Scanner, CBA-U46-S07ZAR Shielded USB High Current Cable
Liên hệ
LI3678-ER3U42A0S1K LI3678-ER RUGGED FIPS STANDARD CRADLE USB (NO LINE CORD) KIT - INDIA & KOREA: LI3678-ER2F003VZK SCANNER, CBA-U42-S07PAR SHIELDED USB CABLE, STB3678-C100F3WW CRADLE, PWR-BGA12V50W0WW P/S, CBL-DC-451A1-01 DC CORD, A/C CORD NOT INCLUDED
Liên hệ
LI3608-ER20003VZK LI3608: Rugged, Linear Imager, Extended Range, Corded, Industrial Green, Vibration - India & Korea Only
Liên hệ
LI3678-ER2F003VZK LI3678: RUGGED, LINEAR IMAGER, EXTENDED RANGE, CORDLESS, FIPS, INDUSTRIAL GREEN, VIBRATION - INDIA & KOREA ONLY
Liên hệ
LI3608-ER3U4600ZVW LI3608-ER Rugged USB Kit: LI3608-ER20003VZWW Scanner, CBA-U46-S07ZAR Shielded USB High Current Cable
Liên hệ

Sorry, there are no results for the selected filters.

Lenses

Lenses

In this category you will find suitable lenses for your scout camera. Basler Lenses have been specifically developed for our cameras so you will benefit from a perfect harmonization of camera and lens. We also offer lenses from certified and reliable manufacturers. These lenses have been tested extensively for compatibility with our scout cameras.

Matching accessories often sold together with this product:

 - Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm
Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm

Get this product directly from Basler

Request individual quote

Order this product from one of our partners

 - Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm
Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm
Lens Mount C-mount
Sensor Format 1/2.5''
Iris Range F1.8 - F22.0
Iris Type manual