081 321 8668

Vision Deep Learning

Trong các ứng dụng ngoại quan sản phẩm, có những ứng dụng thách thức khiến các thuật toán xử lý ảnh truyền thống không thể giải quyết, hoặc giải quyết không triệt để vấn đề. Ví dụ như điều kiện ánh sáng môi trường không cố định, bề mặt sản phẩm không đồng nhất, hoặc các mẫu lỗi đa dạng, xuất hiện tùy biến trên bề mặt sản phẩm…
Để giải quyết các vấn đề này, sử dụng Vision Deep Learning là một giải pháp cực kỳ hiệu quả và tối ưu, giúp giải quyết các thách thức của các bài toán ngoại quan. Khác với các framework Deep Learning hiện có, chỉ cần một số ảnh mẫu sản phẩm OK/NG vừa phải, Vision Deep Learning sẽ nhanh chóng phân tích, học sâu để đưa ra Model Deep Learning phù hợp để giải quyết bài toán

So sánh xử lý hình ảnh cổ điển và chuyên sâu với Deep Learning

Deep learning-based image processing

 
First image
Second image

Classical image processing

 
 

Thách thức

Trong các ứng dụng ngoại quan sản phẩm, có những ứng dụng thách thức khiến các thuật toán xử lý ảnh truyền thống không thể giải quyết, hoặc giải quyết không triệt để vấn đề. Ví dụ như điều kiện ánh sáng môi trường không cố định, bề mặt sản phẩm không đồng nhất, hoặc các mẫu lỗi đa dạng, xuất hiện tùy biến trên bề mặt sản phẩm…

Giải pháp

Để giải quyết các vấn đề này, sử dụng Vision Deep Learning là một giải pháp cực kỳ hiệu quả và tối ưu, giúp giải quyết các thách thức của các bài toán ngoại quan. Khác với các framework Deep Learning hiện có, chỉ cần một số ảnh mẫu sản phẩm OK/NG vừa phải, VisionPro Deep Learning sẽ nhanh chóng phân tích, học sâu để đưa ra Model Deep Learning phù hợp để giải quyết bài toán

Máy tự động dán Tape - Automatic Tape Attaching Machine

Tại các nhà máy sản xuất điện tử, có nhiều chi tiết bảng mạch, nhiều module… cần phải dán Tape để bảo vệ bề mặt, tránh ảnh hưởng bởi các tác động bên ngoài, đảm bảo điều kiện hoạt động tốt nhất cho các thiết bị điện tử

Xem chi tiết dự án

Máy tự động dán Tape - Automatic Tape Attaching Machine
Điều khiển IO bằng card PCI

Điều khiển IO bằng card PCI

Trong các nhà máy, phân xưởng sản xuất, một số máy TĐH ngoài việc điều khiển IO còn phải giao tiếp với các hệ thống CNTT để cập nhật trạng thái và thực hiện một số tác vụ khác

Xem chi tiết dự án