081 321 8668

Multiple Barcode Reading

Trong các ứng dụng logistic, quản lý kho, các mã barcode thường được sử dụng để định danh và chứa thông tin sản phẩm. Người dùng thường phải quét các mã barcode để nhập số liệu lên hệ thống quản lý. Việc này rất tốn thời gian và dễ xảy ra tình trạng quét nhầm lẫn và thiếu sót nếu như trên bề mặt sản phẩm có nhiều mã barcode.

Thách thức

Trong các ứng dụng logistic, quản lý kho, các mã barcode thường được sử dụng để định danh và chứa thông tin sản phẩm. Người dùng thường phải quét các mã barcode để nhập số liệu lên hệ thống quản lý. Việc này rất tốn thời gian và dễ xảy ra tình trạng quét nhầm lẫn và thiếu sót nếu như trên bề mặt sản phẩm có nhiều mã barcode.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, sử dụng hệ thống Vision, setup các camera quan sát vào bề mặt sản phẩm, hệ thống sẽ tự động đọc các mã barcode trên bề mặt sản phẩm và đẩy thông tin lên hệ thống quản lý